VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ TẠI INFINA

1. Vốn khởi điểm nhỏ

Bắt đầu đầu tư với vốn tối thiểu chỉ 100 nghìn đồng. Nguồn vốn của bạn hoàn toàn được kiểm soát và tối ưu bởi đội ngũ chuyên gia từ các Quỹ.

2. Tài khoản vạn năng

Chỉ với một tài khoản tại Infina, bạn có thể lựa chọn đầu tư nhiều Quỹ khác nhau, không mất thời gian tạo tài khoản và chứng thực thông tin cho từng Công ty Quản lý Quỹ.

3. Quản lý dễ dàng

Việc giao dịch trở nên vô cùng dễ dàng, nhanh gọn chỉ với vài thao tác chạm. Người dùng thuận tiện theo dõi tỷ suất lợi nhuận trên ứng dụng Infina.

4. Miễn phí trung gian

Infina không thu bất kỳ khoản phí nào trong các giao dịch. Phí mua/bán CCQ là do Công ty Quản lý Quỹ quy định. Infina chỉ thu hộ.

Các Quỹ mở trên Infina được phân thành 3 loại dựa trên mức độ an toàn:

1. An toàn (Quỹ trái phiếu): loại quỹ có mức độ an toàn cao nhất. Các quỹ này đầu tư chủ yếu vào loại có thu nhập cố định (trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi)
2. Cân bằng (Quỹ cân bằng): loại quỹ có mức độ an toàn trung bình. Các quỹ này đầu tư vào các tài sản có mức tăng trưởng cao (cổ phiếu, chứng khoán) và các tài sản an toàn (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi) theo tỷ lệ cân bằng, tuỳ theo tình hình thị trường.
3. Tăng trưởng (Quỹ cổ phiếu): là loại quỹ có tiềm năng tăng trưởng cao nhất, đồng nghĩa với mức độ an toàn thấp hơn. Các quỹ này đầu tư chủ yếu vào các tài sản có mức tăng trưởng cao (cổ phiếu, chứng khoán)

Giá của Chứng chỉ quỹ tăng hay giảm do đâu?

Giá của CCQ tăng hay giảm phụ thuộc vào hiệu quả đầu tư của Đơn vị Quản lý Quỹ. Tuỳ vào mỗi loại quỹ sẽ có những danh mục đầu tư và mức độ tăng giảm khác nhau.

Kỳ hạn của Chứng chỉ quỹ là bao lâu?

Chứng chỉ quỹ là loại đầu tư không có kỳ hạn, khách hàng có thể bán ra bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, Chứng chỉ quỹ thường được xem là loại đầu tư lâu dài (>12 tháng) vì cần có thời gian để các quỹ nghiên cứu danh mục đầu tư và để các tài sản có thể tăng trưởng.

Đầu tư Chứng chỉ quỹ trên Infina có cam kết lợi nhuận không? 

Khi bạn đầu tư vào CCQ trên Infina thì lợi nhuận của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu quả đầu tư của Đơn vị Quản lý Quỹ. Infina đóng vai trò trung gian, hướng dẫn và cung cấp nền tảng để bạn có thể đầu tư CQQ một cách dễ dàng và tiện lợi.

Tại sao lại có thời hạn đặt mua Chứng chỉ quỹ trên Infina?

Vì các Quỹ đầu tư sẽ luôn có một lịch giao dịch cố định (hằng ngày, hằng tuần), thời hạn đặt mua là thời gian còn lại để Infina nhận lệnh mua CCQ của khách hàng trong kỳ giao dịch hiện tại và sau đó chuyển qua cho Công ty Quản lý Quỹ.

Đầu Tư Ngay

Thanh Mều

Thanh Mều

Nhà buôn nước hoa nghiệp dư tại soneku.com Kẻ làm web không chuyên nghiệp tại duythanh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.