Tạo trang chuyển hướng download cho WordPress

Để tạo trang chuyển hướng download cho WordPress có hiển thị quảng cáo của bạn, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây, ngoài ra có một số kiến giải mình cũng sẽ ghi thêm bên dưới để bạn có thể tham khảo sau khi đã thực hiện theo hướng dẫn:

Một số lưu ý:

  • Thứ nhất: bạn không nhất thiết phải cài đúng plugin tạo link rút gọn trong bài viết, hầu hết các plugin tạo link đều có thuộc tính prefix tùy chỉnh.
  • Thứ hai: Bạn không nhất thiết phải cài một plugin tạo link rút gọn, lúc viết bài bạn chỉ cần gán link theo cấu trúc “/chuyen-huong/?url=https://duythanh.net/”, đây là một cấu trúc đường dẫn động trong đó “/chuyen-huong/?url=” là trang chuyển hướng bạn đã tạo, “?url=https://duythanh.net/” là bạn gán giá trị trang web đích duythanh.net vào.
    Ví dụ: <a href=”/chuyen-huong/?url=https://duythanh.net/” target=_blank>Nguồn Bài Viết</a> bạn sẽ được kết quả sau: Nguồn Bài Viết
  • Thứ ba: bạn có thể đặt link của trang chuyển hướng là “r” cho nó có vẻ chuyên nghiệp, ít nhất cũng nên đặt tên tiếng Anh nhé. Để gõ nhanh nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.