Afnan Supremacy Pink pour Femme EDP

1.150.000

Năm ra mắt: 2016

Nồng độ: EDP

Nhà pha chế: Afnan Perfume

Độ lưu hương: Tốt – 5 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Trung bình – Toả hương tầm 2m

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Xuân, Hạ

Xóa
X