𝐘𝐒𝐋 𝐋’𝐇𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎

2.150.000

🍀 Hương đầu: Ozonic, Chanh nguyên chất, Bạch đậu khấu.
🍀 Hương giữa: Hoa phong lữ, Lá Violet và cây húng quế
🍀 Hương cuối: Cỏ Vetiver, Tuyết tùng, Gỗ pha Xạ hương, Long diên hương.
Xóa
X