CHỨNG CHỈ QUỸ LÀ GÌ? CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ CÓ GÌ THÚ VỊ?

Chứng chỉ quỹ (CCQ) là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của Nhà đầu tư (NĐT) đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Các loại Quỹ phổ biến: Quỹ đóng, Quỹ mở, Quỹ hoán đổi danh mục (ETF),…

Quỹ mở là quỹ đầu tư được thành lập và quản lý chuyên nghiệp bởi các Công ty Quản lý Quỹ đã đăng ký và chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quỹ mở không giới hạn đối với NĐT tham gia, ai cũng có thể tham gia đầu tư vào quỹ bằng việc mua Chứng chỉ quỹ mở.

Các chuyên gia đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ sẽ đầu tư có chọn lọc vào cổ phiếu, trái phiếu, … nhằm đem lại giá trị cho NĐT.

Sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng, giao dịch mua/bán của nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV).

CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ CÓ GÌ THÚ VỊ?

Tại các nước phát triển, đa số người dân chọn đầu tư Chứng chỉ quỹ mở thay vì tự đầu tư, vì các lý do sau:

01. Tính chuyên nghiệp

Quỹ mở được điều hành bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, những người có kinh nghiệm chuyên môn, và có nguồn lực để chủ động mua bán, và theo dõi các khoản đầu tư một cách hiệu quả.

02. Tính thanh khoản cao

Nhà đầu tư có thể rút một phần hoặc bán toàn bộ chứng chỉ quỹ dễ dàng tại bất kỳ thời điểm nào, quỹ có trách nhiệm mua lại theo giá Chứng chỉ quỹ tại phiên giao dịch sớm nhất và Nhà đầu tư sẽ nhận được tiền bán sau phiên giao dịch từ 3-6 ngày.

03. Quyền lợi của Nhà đầu tư luôn được bảo vệ

Nhà đầu tư được cung cấp thông tin về quỹ mở rõ ràng minh bạch, thông qua các số liệu của quỹ (bản cáo bạch, điều lệ quỹ), các báo cáo định kỳ. Mỗi quỹ đều được giám sát bởi một ngân hàng độc lập với Công ty Quản lý Quỹ.

04. Đa dạng hóa rủi ro

Nhờ ưu thế từ nguồn vốn lớn, Quỹ mở có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm phân tán rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận

05. Phù hợp với khả năng tài chính

Ai cũng có thể tham gia đầu tư vào Quỹ mở chỉ với số vốn không quá lớn

Đầu Tư Ngay

Thanh Mều

Thanh Mều

Nhà buôn nước hoa nghiệp dư tại soneku.com Kẻ làm web không chuyên nghiệp tại duythanh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.