Ảnh Vui – Tác phẩm văn học về chứng khoán

H


I


J


A


Chị không làm đĩ nữa, chị làm cổ đông rồi

B


Khi chiếc lai cuối cùng rơi xuống, là chúng ta ra đảo

C


Thua cũng không lo, cầm sổ đỏ làm lại

D


Lạc quan lên

E


Gồng lỗ hay khốn khổ

F


Đừng nghĩ về tình dục nữa

G


AQ chơi chứng
Thanh Mều

Thanh Mều

Nhà buôn nước hoa nghiệp dư tại soneku.com Kẻ làm web không chuyên nghiệp tại duythanh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.